Team Beleid

Opgaven uit de samenleving en financiën in balans

Je bent nu hier:Home/Home/Samenleving/Team Beleid

BIO – team Beleid

 • XX fte

 • XX medewerkers

 • XX netto uren

 • XX

 • XX

Team Beleid
Opgaven uit de samenleving en financiën in balans

Het klinkt nogal clichématig maar het jaar 2021 wordt een interessant jaar voor het team Beleid van de afdeling Samenleving. Bepalende factoren hiervoor liggen op mondiaal niveau, op rijksniveau en op microniveau, namelijk onze eigen organisatie. Voor de hele samenleving en onze gemeentelijke organisatie is er de vraag of de Coronapandemie gaat luwen. Gaan wij terug naar het ‘oude normaal’ of moeten wij blijvend leren leven met een ‘nieuw normaal’? En gaat de Coronacrisis in 2021 nog veel inzet vragen van het ambtelijk apparaat? Over 2020 is dit nogal aanzienlijk geweest, ook voor het team Beleid.

In maart 2021 vinden ‘Coronaproof’ de Tweede Kamer verkiezingen plaats en neemt een nieuw Kabinet een besluit over eventuele extra (structurele) middelen voor met name de Jeugdzorg. Dit op basis van een onderzoek (o.a. in samenwerking met de VNG) naar de tekorten in de Jeugdzorg dat rond de jaarwisseling 2020/2021 gereed komt/is. En gaat een nieuw Kabinet ‘morrelen’ aan het maximum abonnementstarief bij de Hulp bij het huishouden (Hbh)? Zoals bekend heeft dit gemaximeerde tarief ‘’een aanzuigende werking’’ op de Hbh met tekorten in dit segment tot gevolg. Niet alleen bij onze eigen gemeente, maar voor gemeenten in heel het land.

‘’Dicht bij huis’’ zal het door de raad op 3 november jl. bij de Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2021-2024 vastgestelde plan van aanpak ‘’Evenwicht in het sociaal domein’’ grote impact hebben op het team Beleid in 2021. Uitvoering geven aan dit plan van aanpak zal veel capaciteit vergen en een volhardende instelling van een groot deel van het team. De opgelegde besparingen/taakstellingen lopen op van een kleine € 700.000 naar € 3,1 mln. (!) in de jaarschijven 2023 en 2024.

Daarnaast zullen de in 2021 de nodige werkzaamheden verricht moeten worden voor de nieuwe verwerving 2022 voor de Jeugdzorg en de Wmo. Deze verwerving doen wij in het samenwerkingsverband Sociaal domein Midden-Limburg West, samen met de gemeenten Nederweert en Weert.

Tot slot van deze inleidende beschietingen is het vermeldenswaard dat begin 2021 de nieuwe strategische visie van de gemeente Leudal het daglicht ziet. Deze zal mede richting geven aan de te varen koers voor onze samenleving, het sociaal- en maatschappelijk domein en dus ook voor het team Beleid.

Gewenste situatie

31 december 2021

 • Meer kwetsbare inwoners zelfredzaam

 • Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op

 • Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl (positieve gezondheid)

 • Het waarborgen van een veilige leefomgeving

 • Bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de kernen

Ontwikkelingen

Maatschappelijke
Ontwikkelingen

 • Gevolgen Coronapandemie ook in 2021 nog merkbaar

 • Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021

 • Gevolgen (?) van het rapport van het sociaal cultureel Planbureau (SCP) uit november 2020 met als titel ‘Sociaal domein op koers?’

 • Opstellen Omgevingsvisie en implementeren Omgevingswet

 • Polarisatie in samenleving (radicalisering, sektarisme)

 • Re-decentralisatie: het Rijk grijpt in. denk bijvoorbeeld aan de voorgenomen opschaling naar regio van de specialistische jeugdhulp

 • Gemeente als ‘uitvoeringskantoor’ van het Rijk?

Planning activiteiten

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2021

Wijziging doorgeven? Neem contact op met de Vakgroep Online via webzaken@leudal.nl

Activiteit

Planning

Voortgang

Trekker

Info

 • Uitvoeren Uitvoeringsplan ondermijnende criminaliteit buitengebied

 • Lopend

 • 2021

Gereed 5%
 • Ingrid Kuijpers

 • Patricia Lucas

 • Start pilot ‘Buitengebied’ (integrale aanpak met stakeholders)

 • ?

 • Q4 – 2021

Gereed 5%
 • Ingrid Kuijpers

 • Coördinatie Corona-crisis

 • 2020

 • Q3 – 2021

Gereed 5%
 • Kevin Vergoossen

 • Opstellen plan van aanpak Cybercrime

 • ?

 • Q4 – 2021

Gereed 5%
 • Kevin Vergoossen

 • Opstellen Verordening openbare orden en veilig (ihkv de nieuwe Omgevingswet)

 • ? – 2021

 • Q4 – 2021

Gereed 5%
 • Ingrid Kuijpers

 • Onderzoek huisvesting St. Ursula

 • Q1 – 2021

 • Q1 – 2021

Gereed 5%
 • Henk Rademakers

 • Onderzoek huisvesting Lataste school

 • ? – 2021

 • Q4 – 2021

Gereed 5%
 • Henk Rademakers

 • Evaluatie Combinatiefunctionarissen

 • ? – 2021

 • Q3 – 2021

Gereed 5%
 • Michelle Baats

 • Opstellen Kunst & Cultuurbeleid

 • ? – 2021

 • Q2 – 2021

Gereed 5%
 • Michelle Baats

 • Voorstel vernieuwend bibliotheekwerk

 • ? – 2021

 • Q3 – 2021

Gereed 5%
 • Michelle Baats

 • Ge-upgrade subsidiebeleid, subsidieverordening en subsidieregelingen

 • 2020

 • Q2 – 2021

Gereed 5%
 • Sem Litjens

 • Michelle Baats

 • Uitvoering geven aan het in februari 2020 door de raad vastgestelde accommodatiebeleid

 • 2020

 • 2021

Gereed 5%
 • ?

 • Uitvoering geven aan PvA ‘Financieel evenwicht in het sociaal domein’. Hieronder vallen vele acties voor de 3D’s: Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet

 • 2021

 • 2021

Gereed 5%
 • Kernteam

 • Opstellen Uitvoeringsplan schuldhulpverlening

 • 2021

 • Q2 – 2021

Gereed 5%
 • Nicole Slothouwer

 • Sem Litjens

 • Terugbrengen percentage laaggeletterdheid van Leudalse beroepsbevolking

 • 2021

 • 2021

Gereed 5%
 • Sem Litjens

 • Opstellen lokaal (preventief) gezondheidsbeleid

 • 2021

 • Q4 – 2021

Gereed 5%
 • Petra Leunissen

 • Start jobcoach/jongerencoach (n.a.v. PvA fin. evenwicht in het sociaal domein)

 • 2021

 • Q1 – 2021

Gereed 5%
 • Geert Cuijpers

 • Organiseren bestuurlijk overleg onderwijs (2x per jaar)

 • 2021

 • 2021

Gereed 5%
 • Petra Leunissen

 • Opstellen gereviseerd woonwagenbeleid

 • 2021

 • Q1 – 2021

Gereed 5%
 • Ron Caris

 • Miranda Brouwers

 • Procesregie binnen afdeling Samenleving met o.a. opzetten van een (digitaal) participatie platform, aanjagen nieuwe werken en mitigeren inhuur van externe bureaus

 • 2021

 • 2021

Gereed 5%
 • Nicole Slothouwers

Resultaten, randvoorwaarden, risico’s en vervolgacties

Resultaten

 • Goede afstemming tussen team Beleid en het team Uitvoering (Sociaal Domein), vooral op de beleidsvelden Wmo en Participatie. Deze teams vormen samen de afdeling Samenleving

 • Het team Beleid volgt een traning ‘Feedback geven’ (2 dagdelen)

 • Deze training wordt gegeven door het Ontwikkelaarsgilde met een kostenpost van ca. € 7.500,–

 • Het team Beleid kent 2 hoofdprocessen: het beleidsproces en het proces van subsidieverstrekking

 • Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek Wmo, waarbij de afgelopen jaren ruim voldoende is gescoord

Potentiële risico’s, randvoorwaarden en vervolgacties

De bijdrage van team Beleid aan:

 • Goed en tijdig antwoorden
 • Sociaal intranet
 • Nieuw financieel pakket
 • Strategische visie
 • ‘Rake voorstellen’
 • Uitvoering Economische agenda

Vanaf het boekjaar 2021 wordt het college van B&W zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. Dit betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat diverse processen in onze organisatie ‘rechtmatigheidsproof’ zijn. Het boekjaar 2020 is in deze bestempeld als ‘pilot-/oefenjaar’. Het team Beleid is proceseigenaar van één van de prioritaire processen, namelijk het subsidieproces.

Dit traject loopt van februari 2021 tot aan het zomerreces 2021.

Het team beleid dient in 2021, zoals ieder jaar, zijn (tekst aanvullen)

Aanvullende informatie

TIP: noteer hier regelmatig de voortgang. De informatie kan vervolgens worden gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening etc.

 • 1 maart 2020

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

 • 15 juni 2020

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

 • 30 september 2020

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.