Cluster Kabinetszaken

Slogan van het cluster

Je bent nu hier:Home/Home/Dienstverlening/Team Ondersteuning/Cluster Kabinetszaken

Laatste wijziging: 24 april 2021

Gewenste situatie

31 december 2021

Hier in één zin de gewenste situatie beschrijven

 • We scoren een 7 voor klanttevredenheid

 • Her invulling taken team ondersteuning financiën

 • 1 pensioengerechtigde

 • nieuw financieel systeem

 • Proces verzekeringen is uitgewerkt binnen Goed en Tijdig Antwoorden

 • Opleidingen zijn gericht op het gebruik van JOIN en dossiervorming

 • Voldoen aan wet- en regelgeving

 • Gegevens in de systemen zijn juist, tijdig en volledig

Ontwikkelingen

Externe
Ontwikkelingen

 • Wijziging accountantsverklaring

 • SPP

 • Hybride (samen)werken

Interne
Projecten

 • Omgevingswet

 • Programma Goed en Tijdig Antwoorden

 • Sociaal Intranet

 • Financieel informatiesysteem

 • Personeelsinformatiesysteem

Wet &
Regelgeving

 • Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

 • Wet elektronische publicaties (Wep)

Planning activiteiten

Laatst bijgewerkt op 24 april 2021

Wijziging doorgeven? Neem contact op met de Vakgroep Online via webzaken@leudal.nl

Activiteit

Planning

Voortgang

Trekker

Info

 • Voorstel met betrekking tot alternatieve relatiegeschenken

 • Start maand en jaar

 • Eind maand en jaar

Gereed 5%
 • Mirjam Smits

 • Voorstel leidraad / criteria ereburgerschap

 • Start maand en jaar

 • Eind maand en jaar

Gereed 5%
 • Mirjam Smits

 • Voorstel Erepenning

 • Start maand en jaar

 • Eind maand en jaar

Gereed 5%
 • Mirjam Smits

 • Reguliere werkzaamheden

  • Organiseren representatieve evenementen (schoolontbijt, dodenherdenking, lintjesregen)
  • Behandelen aanvragen (koninklijke) onderscheidingen
  • Ondersteuning burgemeester bij jubilea en rampen / crisis
  • Overlijdens
 • Start maand en jaar

 • Eind maand en jaar

Gereed 5%
 • Mirjam Smits

Resultaten, randvoorwaarden, risico’s en vervolgacties

Formatie = 18,45 Fte met een bezetting van 18,40 Fte.

Bewaken budgetten binnen de kaders.

Team Ondersteuning zoekt de samenwerking met andere afdelingen binnen het reguliere werk en draagt van daaruit voor 2.700 uur aan ontwikkelingen vanuit andere teams en afdelingen.

Opleiding gericht op dossiervorming en zaakafhandeling in JOIN

Projectopdracht en projectplan vervanging personeelsinformatiesysteem

Aanvullende informatie

TIP: noteer hier regelmatig de voortgang of hoofdlijnen. De informatie kan vervolgens worden gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening, voorbereiding op de Kadernota, kwartaalgesprekken, etc.

 • DD-M-J

  Voorbeeld: Algemeen heerst het beeld dat het cluster goed op koers ligt. Vrijwel alle onderwerpen zijn al ‘in beweging’ gezet. Afspraken en deadlines zijn hierdoor nog steeds realistisch en haalbaar.