Cluster P&O

Businesspartner van leidinggevenden en informatievoorziening aan medewerkers via leidinggevenden

Je bent nu hier:Home/Home/Dienstverlening/Team Advies/Cluster P&O

Laatste wijziging: 28 april 2021

Gewenste situatie

31 december 2021

Businesspartner van leidinggevenden en informatievoorziening aan medewerkers via leidinggevenden

 • N.v.t.

 • Beleidsontwikkeling en advisering

 • Bijdrage leveren aan Goed en Tijdig Antwoorden

 • Voorbereiden begeleiding SPP

 • Ondersteuning sturen op houding en gedrag

 • Bijdrage leveren aan ontwikkeling en kwaliteit personeel

Ontwikkelingen

Belangen
klanten

 • Zit de juiste medewerker op de juiste plek (met minder mensen hetzelfde werk doen)

 • Kwalitatief goed adviseren in het begin van een traject, gedurende en bij besluitvorming

 • Cao 2021 zal waarschijnlijk in mei uitkomen, Naar aanleiding hiervan zullen meer concrete acties moeten plaatsvinden.

  • Hoofdstuk over duurzaamheid
  • Harmonisatie verlof
  • Afspraken over thuiswerkvergoeding

Belangen
college/directie/Rijk

 • Coalitieakkoord 2018-2022

 • Meerjarenbegroting 2021-2024

 • Samen klimmen we verder

Planning activiteiten

Laatst bijgewerkt op 28 april 2021

Wijziging doorgeven? Neem contact op met de Vakgroep Online via webzaken@leudal.nl

Activiteit

Planning

Voortgang

Trekker

Info

 • Evaluatie en aanpassen

  • Introductieprogramma
  • Generatiepact
  • Overeenkomst Capra
  • Scholingsplan 2021
 • September

 • December

Gereed 5%
 • P&O Adviseur

 • Regeling personeelshandboek actualiseren, minimaal 2 regelingen in 2021. Daarnaast verlofregeling aanpassen nav Cao-afspraken

 • Januari

 • December

Gereed 60%
 • P&O Adviseur

 • Duurzame inzetbaarheid vormgeven mede nav nieuw Cao hoofdstuk

 • Mei Juli

 • December

Gereed 5%
 • P&O Adviseur

 • Ondersteuning bij sturing op houding en gedrag

 • Maart

 • December

Gereed 5%
 • P&O Adviseur

 • Werkgroepen:

  • ECGeo businesscase, personele werkgroep
  • MOB evaluatie
  • etc.
 • Januari

 • December

Gereed 15%
 • P&O Adviseur

 • Strategische personeelsplanning, proces begeleiden met leidinggevenden

 • April

 • Juli

Gereed 5%
 • P&O Adviseur

 • Thuiswerken, ook na corona

 • April

 • December

Gereed 5%
 • P&O Adviseur

Randvoorwaarden, resultaten, risico’s en vervolgacties

Resultaten

 • Betere informatievoorziening/advisering aan leidinggevenden rondom regelingen / organisatie uitgangspunten

 • Leidinggevenden volgen deze adviezen op, of onderbouwen waarom ze afwijken. Signalerende rol als adviseur.

 • Beleidsontwikkeling, op weg naar een handzamer personeelshandboek. De eerste stappen zijn gezet.

Potentiële risico’s en randvoorwaarden

 • Management ondersteunt actief en draagt uit de rol van businesspartner

 • Strategische personeelsplanning, actieve deelname van alle leidinggevenden is cruciaal

 • Sturen op houding en gedrag. Cruciaal is een gedragen beeld wat begint bij leidinggevenden, wat wordt gedeeld

Vervolgacties

Aanvullende informatie

TIP: noteer hier regelmatig de voortgang. De informatie kan vervolgens worden gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening etc.

 • 24 maart 2021

  Het cluster voorziet geen knelpunten. De activiteiten zijn qua planning nog steeds realistisch en haalbaar.