Team Advies

Verbinding vanuit wendbaarheid

Je bent nu hier:Home/Home/Dienstverlening/Team Advies

Laatste wijziging: 28 april 2021

Teaminfo

  • XX,XX fte

  • XX medewerkers

  • XX netto uren

  • XX vrouwen

  • XX mannen

  • XX Clusters

Team Advies als kritische partner van de organisatie

‘Een kritisch partner van de organisatie!’, dat is waar team Advies voor wil staan. Of eerlijkheidshalve, de groei die wij als team Advies willen doormaken. Een partner, omdat we zaken vooral samen met de lijnorganisatie op willen pakken om zo in gezamenlijkheid de juiste kwaliteit te leveren aan MT, College en Raad.

Kritisch, omdat wij ook als taak hebben om te bewaken dat kaders en uitgangspunten zoals wet- en regelgeving, bestaand beleid en kwaliteitseisen geborgd
zijn. De betekenis van dit motto moet merkbaar worden in onze adviezen, maar ook op alle andere beleidsterreinen en interne integrale samenwerking.

Ons uitgangspunt is dat rekening wordt gehouden met de wensen van onze klanten en dat waar mogelijk maatwerk wordt nagestreefd binnen de geldende kaders. Zo komen kwaliteiten van de adviseurs en de organisatie tot hun recht.

Snel naar

Hoofdactiviteiten – team Advies

Onderstaande activiteiten betreffen de hoofdactiviteiten van het team Advies. Deze activiteiten hebben brede werking binnen het team en/of de organisatie.

Verdere detaillering van deze activiteiten is te vinden in de deelplannen van de diverse clusters, op speciale thema-pagina’s of op uitgewerkte activiteitenpagina’s.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 28 april 2021